Torsten Andersson

Advokat, i kontorsgemenskap med Advokatbolaget Helsing

torsten@advokathelsing.se

Torsten Andersson har efter tjänstgöring som tingsnotarie arbetat vid advokatbyrå sedan 1992 och arbetar med brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Torsten Andersson arbetar i kontorsgemenskap med Advokatbolaget Helsing.