Anna Meijer

Advokat och partner

anna@advokathelsing.se

Anna Meijer studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2010. Hon är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2013. Anna Meijer har tidigare arbetat på advokatbyrå i Höganäs och i Karlskrona och arbetar främst med familjerätt, brottmål och migrationsrätt. Anna har särskild kompetens inom ekonomisk familjerätt och anlitas ofta som bodelningsförrättare och boutredningsman.