Brottmål - Helsingborg & Landskrona

Advokatbolaget Helsing är inriktade mot Familjerätt, Brottmål, Socialrätt och Migrationsrätt i Helsingborg.

Kontakta oss om ni har några frågor eller läs mer här på sidan.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett brott kan du begära att få någon av byråns advokater som din offentlige försvarare. Den offentlige försvararen betalas i första hand av staten. Du har rätt att ha en försvarare närvarande redan vid första polisförhöret.

Vi har lång erfarenhet av att försvara klienter i olika typer av brottmål, från mindre förseelser till allvarliga brott. Som offentlig försvarare finns vi till för att försvara dig i rätten, oavsett om du är anhållen, häktad eller misstänkt för ett brott. Hos oss kan du vara säker på att vi alltid tillvaratar dina intressen. Detta gäller inte minst under förundersökningen, där vi arbetar utifrån målsättningen att ärendet ska läggas ner, men självklart även under efterföljande rättegång, om åtal ändå väcks.

Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott kan du begära att få någon av byråns advokater eller biträdande jurister som ditt målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en juridisk expert som representerar en målsägande i en rättegång. Målsäganden är den person som har blivit utsatt för ett brott och som har anmält det till polisen. Målsägandebiträdet betalas alltid av staten och företräder dig under förundersökningen samt inför och under rättegången, även i frågan om skadestånd. På byrån har vi stor erfarenhet av att biträda brottsoffer och kan ge dig den trygghet och det stöd som du behöver under rättsprocessen. Vi hjälper dig att förstå juridiska begrepp och processer samt så att du känner dig trygg i rätten. Dessutom besitter vi bred erfarenhet av att företräda målsäganden med olika typer av brott som exempelvis stöld, bedräger, våldsbrott och narkotikabrott bland annat.

Särskild företrädare för barn

Om ett barn utsätts för brott av någon närstående kan någon av advokaterna eller biträdande juristerna på byrån utses som barnets särskilda företrädare, att tillvarata dess rätt under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Mer specifikt övertar företrädaren vårdnadshavarens ansvar i att besluta för barnet under rättsprocessen. Dock betyder detta inte att företrädaren är målsägandebiträde, utan tillvaratar barnets rätt under olika moment som exempelvis förundersökning, rättegång och föra barnets talan när skadeståndsanspråk är aktuellt. Den särskilda företrädaren har även som uppgift att avgöra om och under vilka former polis kan förhöra barnet. På byrån har vi stor erfarenhet av att företräda barn i svåra mål och situationer som för dem upplevs som svåra och obehagliga.