Migrationsrätt Helsingborg & Landskrona

Advokatbolaget Helsing är inriktade mot Familjerätt, Brottmål, Socialrätt och Migrationsrätt i Helsingborg.

Kontakta oss om ni har några frågor eller läs mer här på sidan.

Offentligt biträde

I flera ärenden hos Migrationsverket, exempelvis ansökan om asyl, förvar och återkallelse av uppehållstillstånd, har man rätt till ett offentligt biträde som ger juridiskt hjälp. Man har rätt att själv önska vem som ska utses som offentligt biträde och staten står för kostnaden. Vi erbjuder offentligt biträde inom migrationsrätt för personer som befinner sig i Sverige och behöver hjälp med sin asylansökan eller andra migrationsrelaterade ärenden. Våra erfarna jurister hjälper till att upprätta ansökningshandlingar, ge rådgivning och stöd genom hela processen. Vi arbetar även med överklaganden av beslut från migrationsverket eller andra myndigheter.

Privat ombud

Om du har ett ärende som rör anknytning eller arbetstillstånd har du som regel inte rätt till ett offentligt biträde. Behöver du juridiskt hjälp i dessa ärenden kan du anlita oss som ombud och då står du för kostnaden själv. Våra erfarna advokater besitter en djupgående kunskap och expertis inom ärenden relaterade till anknytning och arbetstillstånd. Vi förstår att migrationsfrågor kan vara komplexa och kräver en personlig och individuell lösning. Därför arbetar vi nära dig för att förstå dina behov och skapa en strategi som är anpassad till ditt fall för att uppnå dina mål.