Migrationsrätt Helsingborg

Advokatbolaget Helsing är inriktade mot Familjerätt, Brottmål, Socialrätt och Migrationsrätt i Helsingborg.

Kontakta oss om ni har några frågor eller läs mer här på sidan.

Offentligt biträde

I flera ärenden hos Migrationsverket, exempelvis ansökan om asyl, förvar och återkallelse av uppehållstillstånd, har man rätt till ett offentligt biträde som ger juridiskt hjälp. Man har rätt att själv önska vem som ska utses som offentligt biträde och staten står för kostnaden. Vi åtar oss uppdrag inom alla områden där du har rätt till ett offentligt biträde.

Privat ombud

Om du har ett ärende som rör anknytning eller arbetstillstånd har du som regel inte rätt till ett offentligt biträde. Behöver du juridiskt hjälp i dessa ärenden kan du anlita oss som ombud och då står då kostnaden själv.