Socialrätt helsingborg

Advokatbolaget Helsing är inriktade mot Familjerätt, Brottmål, Socialrätt och Migrationsrätt i Helsingborg.

Kontakta oss om ni har några frågor eller läs mer här på sidan.

Advokaterna och juristerna på byrån förordnas ofta som offentligt biträde i

  • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
  • LPT-mål (mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård)
  • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall)