Christina Bjerke

Advokat och partner

christina@advokathelsing.se

Christina Bjerke studerade juridik vid Lunds universitet och tog examen 2004. Hon arbetade sedan bl.a. på Svenska FN-förbundet med mänskliga rättigheter samt på affärsjuridisk byrå. Hon satt ting vid Kristianstad tingsrätt år 2011-2012 och blev medlem av Sveriges advokatsamfund år 2015.  Christina Bjerke arbetar främst med brottmål, migrationsrätt, tvistemål och familjerätt.