Malin Carlsson

Malin Carlsson studerade juridik vid Uppsala universitet och tog examen 2017. Hon är tingsmeriterad efter notarietjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt och har även arbetat som beredningsjurist på Åklagarmyndigheten. Malin Carlsson blev medlem av Sveriges advokatsamfund år 2022. Hon åtar sig främst uppdrag som målsägandebiträde, offentlig försvarare, offentligt biträde, rättegångsbiträde samt ombud i familjerättsliga tvister.