Siri Lindgren

Advokat, partner och kontorschef

siri@advokathelsing.se

Siri Lindgren har studerat juridik vid Lunds universitet och tog examen 2010. Hon har arbetat på advokatbyrå sedan 2011 och blev medlem av Sveriges advokatsamfund år 2014.

Siri Lindgren har stor erfarenhet av att företräda föräldrar i vårdnadstvister och anlitas även som medlare i familjerättsliga ärenden. Siri arbetar också med brottmål och är specialiserad på våld i nära relation och utsatta barn.

Siri är engagerad i samrådsgrupp för Barnahus Helsingborg och har över 10 års erfarenhet av ideellt engagemang i kvinnojoursverksamhet.