Sofia Serle

Biträdande Jurist

sofia@advokathelsing.se

Sofia Serle studerade juridik vid Umeå universitet och tog examen 2010. Därefter har hon arbetat på Migrationsverket, både som beslutsfattare och teamledare. Sofia är tingsmeriterad vid Helsingborgs tingsrätt. Hon bistår advokaterna och tar även egna uppdrag såsom rättegångsbiträde, god man, offentligt biträde och målsägandebiträde.