Sofia Serle

Biträdande Jurist

sofia@advokathelsing.se

Sofia Serle studerade juridik vid Umeå universitet och tog examen 2010. Därefter har hon arbetat på Migrationsverket, både som beslutsfattare och teamledare. Sofia är tingsmeriterad vid Helsingborgs tingsrätt. Hon åtar sig främst uppdrag som offentligt biträde, rättegångsbiträde/god man, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt ombud i tvister.